• Metzineres. Entorns d’Aixopluc per Dones que Usen Drogues Sobrevivint Violències és el primer programa integral de reducció de danys exclusiu per dones des de Catalunya. Amb abasts holístics i individualitzats escaients a les particularitats de cadascuna, ofereix propostes flexibles d’entrada directa i immediata, segons les seves expectatives, inquietuds, curiositats, interessos i necessitats. A través d’un model innovador i agosarat d’intervencions de base, desplegat en Entorns d’Aixopluc, és sostingut per estratègies comunitàries ancorades en drets humans i transversalitat de gènere, que proven ser fiables, pragmàtiques, costo-efectives, on tota dona és protagonista.

  MetZINE
  Presentació About Us
 • Estadístiques

  Index Actualitzat: 1 de juliol de 2019

  Dones (% de 183)

  Dona Cis16891.8%
  Dona transexual158.2%
  Total 183

  Franges d'edat (% de 164)

  De 20 a 29 anys 3118.9%
  De 30 a 39 anys4829.3%
  De 40 a 49 anys4829.3%
  De 50 a 59 anys2917.7%
  60 anys o més74.3%

  Factors de vulnerabilitat / exclusió (% de 175)

  Problemes relacionats amb les drogues12370.3%
  Adulta major de 55 anys2413.7%
  Jove3520.0%
  Migrada6336.0%
  Diversitat funcional84.6%
  Racialitzada2816.0%
  LGTBIQ2816.0%
  Treballadora sexual3419.4%
  Sexe per supervivència5632.0%
  Transtorns de salut mental8146.3%
  Sense llar11766.9%
  Sense sostre7341.7%
  Empresonament5732.6%
  Altres21.1%

  Lloc de contacte (% de 9528)

  Carrer2782.9%
  XADUD4775.0%
  Activitat exterior7357.7%
  Contacte Telefònic7708.1%
  "Can trini / La Coberta"2772.9%
  "La Vida alegre"645367.7%
  Domicili410.4%
  "Eucaliptus"2843.0%
  Contacte xarxes socials400.4%
  Altres1731.8%

  Fonaments (% de 20030)

  Suplement alimentari614730.7%
  Dinar260413.0%
  PIX3621.8%
  Dutxa14657.3%
  Rentadora5112.6%
  Rober intercanvi7363.7%
  Dormir de dia12756.4%
  Telèfon / Internet215310.7%
  Transport4082.0%
  Condons1120.6%
  Xerradeta / suport mutu394519.7%
  Imatge12536.3%
  Habitatge5242.6%

  Activitats (% de 3268)

  Taller111334.1%
  Sortida1163.5%
  DIRD1354.1%
  XADUD37511.5%
  Assemblea45413.9%
  Mercat segona mà973.0%
  Activisme2327.1%
  Articulació en xarxa2397.3%
  Activitat Comunitària43513.3%
  Congress / Jornada722.2%

  Intervenció Educativa (% de 10903)

  Assessorament / informació6405.9%
  Acompanyament1531.4%
  Seguiment432339.6%
  Contacte familiar i/o parella1861.7%
  Abordatge de violències9388.6%
  "ConSumo Cuidado"215619.8%
  Resolució de conflictes2672.4%
  Suport emocional224020.5%
  Abordatge de treball sexual2522.3%

  Intervenció sanitària (% de 6190)

  Anamnesis5739.3%
  Consulta193531.3%
  Seguiment308049.8%
  Cura4507.3%
  Acompanyament591.0%
  Urgència641.0%
  Visita a domicili100.2%
  Atenció al carrer50.1%
  Sobredosi60.1%
  Efectes inesperats del consum80.1%

  Treball social (% de 524)

  Entrevista inicial132109.4%
  Seguiment presencial8115.5%
  Seguiment telefònic489.2%
  Acompanyament5610.7%
  Seguiment del cas (articulació amb altres RSS)8315.8%
  Visita a domicili o altres espais de residència o estada163.1%
  Derivació214.0%
  Contacte familiar40.8%
  Tràmits7514.3%
  Inserció laboral81.5%

  Substàncies a les atencions (% de 1442)

  Alcohol 26418.3%
  Altres 120.8%
  Begudes energètiques 80.6%
  Benzodiacepines 40.3%
  Cannabis 19913.8%
  Cocaïna 38126.4%
  Depo-progevere50.3%
  Heroïna 22315.5%
  Depo-progevere NO prescrita10.1%
  Hormones 60.4%
  Metadona 251.7%
  Metamfetamines312.1%
  Altres opiacis20.1%
  Speed / amfetamina422.9%
  Speedball745.1%
  Tabac 70.5%
  Tropicamida14810.3%
  Ube100.7%

  Substàncies i problemes relacionats (140 dones que consumeixen, 98 dones amb problemes)

  SubstànciaConsum actualProblemes relacionats
  Alcohol 6324
  Antipsicòtics 112
  Benzodiacepines 2614
  Cannabis 410
  Cocaïna esnifada 128
  Cocaïna fumada4747
  Cocaïna injectada3730
  Heroïna esnifada20
  Heroïna fumada1111
  Heroïna injectada4640
  Metadona 2820
  Metamfetamines94
  Speed / amfetamina155
  Speedball1817
  Tabac 8640
  Tropicamida11

  Durant la infantesa (% de 38)

  Agressions físiques1847.4%
  Agressions sexuals1436.8%
  Violació513.2%
  Agressions psicològiques1642.1%
  Lgtbi-fòbia1231.6%
  Altres12.6%
  Desestructuració familiar2052.6%
  Institucionalització410.5%
  Criminalització12.6%

  Parella sexual o sexo-afectiva (% de 50)

  Agressions físiques4386.0%
  Agressions sexuals816.0%
  Violació510.0%
  Agressions psicològiques4692.0%
  Verbals4284.0%
  Ambiental3162.0%
  Econòmica2040.0%
  Altres918.0%
  Desestructuració familiar12.0%
  Criminalització12.0%
  Estigma / discriminació12.0%
  Vulneració confidencialitat / intimitat12.0%
  Maltracte12.0%
  Altres12.0%
  Fiança / multa inasequible12.0%
  Desallotjament / desnonament12.0%

  Entorn proper (% de 27)

  Agressions físiques1037.0%
  Agressions sexuals414.8%
  Violació13.7%
  Agressions psicològiques1037.0%
  Verbals829.6%
  Ambiental725.9%
  Econòmica518.5%
  Lgtbi-fòbia1140.7%

  Desconeguts (% de 20)

  Agressions físiques735.0%
  Agressions sexuals525.0%
  Violació525.0%
  Agressions psicològiques315.0%
  Ambiental420.0%
  Econòmica315.0%
  Lgtbi-fòbia1050.0%
  Altres15.0%
  Física15.0%
  Sexual15.0%
  Violació15.0%

  Atenció social (% de 29)

  Desatenció de les demandes827.6%
  Intrusisme familiar827.6%
  Estigma / discriminació1965.5%
  Vulneració confidencialitat / intimitat1344.8%
  Maltracte413.8%
  Lgtbi-fòbia827.6%
  No suport a barreres idiomàtiques620.7%
  Altres26.9%

  Atenció sanitària (% de 32)

  Desatenció de les demandes825.0%
  Intrusisme familiar13.1%
  Estigma / discriminació1959.4%
  Vulneració confidencialitat / intimitat1134.4%
  Maltracte26.2%
  Lgtbi-fòbia825.0%
  No suport a barreres idiomàtiques412.5%
  Altres412.5%

  Sistema judicial (% de 17)

  Presó preventiva15.9%
  Fiança / multa inasequible529.4%
  Condemna desproporcionada952.9%
  Múltiples empresonaments curts529.4%
  Falsa condemna317.6%
  Estigma / discriminació741.2%
  Defensa inadequada529.4%
  Lgtbi-fòbia15.9%
  Altres211.8%

  Policial (% de 14)

  Desatenció de les demandes847.1%
  Física428.6%
  Sexual214.3%
  Psicològica535.7%
  Assetjament535.7%
  Econòmica17.1%
  Accés a tractament com a forma de coacció17.1%
  Lgtbi-fòbia17.1%
  Desallotjament / desnonament321.4%
  Altres321.4%

  Penitenciària (% de 8)

  Aïllament450.0%
  Desatenció de denúncies, demandes, queixes i sol·licituds337.5%
  Dispersió112.5%
  Barreres d'accés a PMM112.5%
  Indigència a presó337.5%
  Retirada de custòdia degut a l'empresonament225.0%
  Negació de permisos i beneficis penitenciaris112.5%
  Amenaces i/o coaccions per part de funcionaris225.0%
  Tortures o tractes vexatoris112.5%
  Violació112.5%
  Altres337.5%

  Xarxa d'atenció a les dorgodependències
  Coordinació / Derivació

  Centre de reducció de danys326
  Energy control85
  CAS405
  Programa Manteniment Metadona164
  Unitat Detox253
  Comunitat terapèutica 24
  Altres32

  Xarxa d'atenció a les dones
  Coordinació / Derivació

  PIAD11
  SARA269
  Espai Ariadna223
  SAS (Àmbits)90
  Unitat Detox253
  Altres52

  Xarxa d'atenció sociosanitària (Coordinació)

  Serveis socials 11
  SIS10
  CUESB6
  Habitatge3
  Refugi10
  CAP14
  Hospital unitat infeccioses 7

  Xarxa Comunitària Coordinació

  Servei itinerari d'economia social i solidària 3
  Trinitat jove3
  Orientatició laboral2
  Altres13

  Sistema Penal Coordinació

  Departament de Justícia 5
  Policia / Mossos6