• Metzineres. Entorns d’Aixopluc per Dones que Usen Drogues Sobrevivint Violències és el primer programa integral de reducció de danys exclusiu per dones des de Catalunya. Amb abasts holístics i individualitzats escaients a les particularitats de cadascuna, ofereix propostes flexibles d’entrada directa i immediata, segons les seves expectatives, inquietuds, curiositats, interessos i necessitats. A través d’un model innovador i agosarat d’intervencions de base, desplegat en Entorns d’Aixopluc, és sostingut per estratègies comunitàries ancorades en drets humans i transversalitat de gènere, que proven ser fiables, pragmàtiques, costo-efectives, on tota dona és protagonista.

  MetZINE
  About Us
 • Estadístiques

  Index Actualitzat: 26 d'abril de 2019

  Dones (% de 158)

  Dona Cis14491.1%
  Dona transexual148.9%
  Total 158

  Franges d'edat (% de 146)

  De 20 a 29 anys 2819.2%
  De 30 a 39 anys4430.1%
  De 40 a 49 anys4430.1%
  De 50 a 59 anys2517.1%
  60 anys o més53.4%

  Factors de vulnerabilitat / exclusió (% de 150)

  Problemes relacionats amb les drogues11073.3%
  Adulta major de 55 anys1912.7%
  Jove2919.3%
  Migrada5738.0%
  Diversitat funcional85.3%
  Racialitzada2516.7%
  LGTBIQ2416.0%
  Treballadora sexual3322.0%
  Sexe per supervivència4731.3%
  Transtorns de salut mental5939.3%
  Sense llar10670.7%
  Sense sostre7147.3%
  Empresonament5234.7%
  Altres10.7%

  Lloc de contacte (% de 8362)

  Carrer2442.9%
  XADUD4375.2%
  Activitat exterior5877.0%
  Contacte Telefònic6968.3%
  "Can trini / La Coberta"2773.3%
  "La Vida alegre"567667.9%
  Domicili410.5%
  "Eucaliptus"2843.4%
  Contacte xarxes socials370.4%
  Altres831.0%

  Fonaments (% de 17931)

  Suplement alimentari546730.5%
  Dinar237713.3%
  PIX3311.8%
  Dutxa13587.6%
  Rentadora4702.6%
  Rober intercanvi6453.6%
  Dormir de dia11646.5%
  Telèfon / Internet196210.9%
  Transport3812.1%
  Condons970.5%
  Xerradeta / suport mutu337918.8%
  Imatge11626.5%
  Habitatge4962.8%

  Activitats (% de 2671)

  Taller100237.5%
  Sortida1013.8%
  DIRD983.7%
  XADUD33412.5%
  Assemblea43316.2%
  Mercat segona mà823.1%
  Activisme1264.7%
  Articulació en xarxa1565.8%
  Activitat Comunitària31111.6%
  Congress / Jornada281.0%

  Intervenció Educativa (% de 9379)

  Assessorament / informació5926.3%
  Acompanyament1201.3%
  Seguiment357038.1%
  Contacte familiar i/o parella1601.7%
  Abordatge de violències8218.8%
  "ConSumo Cuidado"190520.3%
  Resolució de conflictes2382.5%
  Suport emocional197321.0%
  Abordatge de treball sexual1952.1%

  Intervenció sanitària (% de 5282)

  Anamnesis4338.2%
  Consulta164331.1%
  Seguiment266050.4%
  Cura4127.8%
  Acompanyament581.1%
  Urgència511.0%
  Visita a domicili90.2%
  Atenció al carrer30.1%
  Sobredosi50.1%
  Efectes inesperats del consum80.2%

  Treball social (% de 437)

  Entrevista inicial13299.1%
  Seguiment presencial4911.2%
  Seguiment telefònic429.6%
  Acompanyament4710.8%
  Seguiment del cas (articulació amb altres RSS)5713.0%
  Visita a domicili o altres espais de residència o estada163.7%
  Derivació173.9%
  Contacte familiar30.7%
  Tràmits6615.1%
  Inserció laboral81.8%

  Substàncies a les atencions (% de 1177)

  Alcohol 19916.9%
  Altres 100.8%
  Begudes energètiques 10.1%
  Benzodiacepines 40.3%
  Cannabis 17615.0%
  Cocaïna 27923.7%
  Depo-progevere50.4%
  Heroïna 19516.6%
  Depo-progevere NO prescrita10.1%
  Hormones 40.3%
  Metadona 232.0%
  Metamfetamines242.0%
  Altres opiacis20.2%
  Speed / amfetamina353.0%
  Speedball695.9%
  Tabac 70.6%
  Tropicamida13311.3%
  Ube100.8%

  Substàncies i problemes relacionats

  SubstànciesConsum actualProblemes relacionats
  Alcohol 6025
  Antipsicòtics 102
  Benzodiaceptines 3414
  Cannabis 402
  Cocaïna 8980
  Heroïna 5449
  Metadona 2420
  Metanfetamines74
  Speed / anfetamina166
  Speedball1717
  Tabac8640
  Tropicamida33
  Alcohol 2528.7%
  Antipsicòtics 22.3%
  Benzodiacepines 1416.1%
  Cannabis 22.3%
  Cocaïna 8092.0%
  Heroïna 4956.3%
  Metadona 2023.0%
  Metamfetamines44.6%
  Speed / amfetamina66.9%
  Speedball1719.5%
  Tabac 4046.0%
  Tropicamida33.4%

  Durant la infantesa (% de 34)

  Agressions físiques1647.1%
  Agressions sexuals1235.3%
  Violació514.7%
  Agressions psicològiques1441.2%
  Lgtbi-fòbia1132.4%
  Altres12.9%
  Desestructuració familiar1852.9%
  Institucionalització411.8%
  Criminalització12.9%

  Parella sexual o sexo-afectiva (% de 45)

  Agressions físiques4088.9%
  Agressions sexuals817.8%
  Violació511.1%
  Agressions psicològiques4293.3%
  Verbals3884.4%
  Ambiental3066.7%
  Econòmica1942.2%
  Altres715.6%
  Desestructuració familiar12.2%
  Criminalització12.2%
  Estigma / discriminació12.2%
  Vulneració confidencialitat / intimitat12.2%
  Maltracte12.2%
  Altres12.2%
  Fiança / multa inasequible12.2%
  Desallotjament / desnonament12.2%

  Entorn proper (% de 26)

  Agressions físiques1038.5%
  Agressions sexuals415.4%
  Violació13.8%
  Agressions psicològiques1038.5%
  Verbals830.8%
  Ambiental726.9%
  Econòmica519.2%
  Lgtbi-fòbia1038.5%

  Desconeguts (% de 19)

  Agressions físiques631.6%
  Agressions sexuals526.3%
  Violació421.1%
  Agressions psicològiques315.8%
  Ambiental421.1%
  Econòmica315.8%
  Lgtbi-fòbia1052.6%
  Altres15.3%
  Física15.3%
  Sexual15.3%
  Violació15.3%

  Atenció social (% de 27)

  Desatenció de les demandes622.2%
  Intrusisme familiar725.9%
  Estigma / discriminació1763.0%
  Vulneració confidencialitat / intimitat1140.7%
  Maltracte414.8%
  Lgtbi-fòbia829.6%
  No suport a barreres idiomàtiques518.5%
  Altres27.4%

  Atenció sanitària (% de 29)

  Desatenció de les demandes620.7%
  Intrusisme familiar13.4%
  Estigma / discriminació1758.6%
  Vulneració confidencialitat / intimitat931.0%
  Maltracte26.9%
  Lgtbi-fòbia827.6%
  No suport a barreres idiomàtiques413.8%
  Altres413.8%

  Sistema judicial (% de 17)

  Presó preventiva15.9%
  Fiança / multa inasequible529.4%
  Condemna desproporcionada952.9%
  Múltiples empresonaments curts529.4%
  Falsa condemna317.6%
  Estigma / discriminació741.2%
  Defensa inadequada529.4%
  Lgtbi-fòbia15.9%
  Altres211.8%

  Policial (% de 13)

  Desatenció de les demandes635.3%
  Física430.8%
  Sexual215.4%
  Psicològica538.5%
  Assetjament538.5%
  Econòmica17.7%
  Accés a tractament com a forma de coacció17.7%
  Lgtbi-fòbia17.7%
  Desallotjament / desnonament323.1%
  Altres323.1%

  Penitenciària (% de 7)

  Aïllament457.1%
  Desatenció de denúncies, demandes, queixes i sol·licituds342.9%
  Dispersió114.3%
  Barreres d'accés a PMM114.3%
  Indigència a presó342.9%
  Retirada de custòdia degut a l'empresonament228.6%
  Negació de permisos i beneficis penitenciaris114.3%
  Amenaces i/o coaccions per part de funcionaris228.6%
  Tortures o tractes vexatoris114.3%
  Violació114.3%
  Altres342.9%

  Xarxa d'atenció a les drogodependències
  Coordinació / Derivació

  Centre de reducció de danys326
  Energy control85
  CAS405
  Programa Manteniment Metadona164
  Unitat Detox253
  Comunitat terapèutica 24
  Altres32

  Xarxa d'atenció a les dones
  Coordinació / Derivació

  PIAD11
  SARA269
  Espai Ariadna223
  SAS (Àmbits)90
  Unitat Detox253
  Altres52

  Xarxa d'atenció sociosanitària (Coordinació)

  Serveis socials 11
  SIS10
  CUESB6
  Habitatge3
  Refugi10
  CAP14
  Hospital unitat infeccioses 7

  Xarxa Comunitària Coordinació

  Servei itinerari d'economia social i solidària 3
  Trinitat jove3
  Orientatició laboral2
  Altres13

  Sistema Penal Coordinació

  Departament de Justicia 5
  Policia / Mossos6