Què és

Metzineres. Entorns d’Aixopluc per Dones que Usen Drogues Sobrevivint Violències és el primer programa integral de reducció de danys exclusiu per dones des de Catalunya. Amb abasts holístics i individualitzats escaients a les particularitats de cadascuna, ofereix propostes flexibles d’entrada directa i immediata, segons les seves expectatives, inquietuds, curiositats, interessos i necessitats. A través d’un model innovador i agosarat d’intervencions de base, desplegat en Entorns d’Aixopluc, és sostingut per estratègies comunitàries ancorades en drets humans i transversalitat de gènere, que proven ser fiables, pragmàtiques, costo-efectives, on tota dona és protagonista.

Entorns d'Aixopluc

Metzineres es desplega en uns Entorns d’Aixopluc dels que cada persona podran formar part i deambular-hi en virtut de les seves demandes de benestar, circumstàncies, ambivalències, graus d’implicació i encomanda d’acompanyament. Es tracta de mitigar possibilitats de fracàs per evitar la tan habitual revictimització o traumatització secundària.

The meanwhile

De Moment

Entorn de cura, formació i recuperació

De Moment és obert a totes les DUDSV, amb una refrescant agenda d’activitats formatives, ocupacionals, culturals i d’oci. Facilitant necessitats bàsiques, brindant atenció sociosanitària i estenent una amplia gamma d’opcions d’autocura, vincles de confiança, intercanvi de sabers, autodefensa, solidaritat i suport mutu, mentre es busca animar perícia tècnica i incidència política.

The meanwhile

L'Osada

Entorn productiu

L'Osada promou mèrit professional, emprenedoria i oportunitats de feina satisfactòries per DUDSV que encaren mercats laborals obstaculitzants, estimula llocs de feina amb ingressos regulars estables, i potencia habilitats, impulsa autosuficiència, inspira creixement personal.

The meanwhile

La Coberta

Entorn residencial

La Coberta esdevé habitatge segur que convida serenor, intimitat, descans i protecció per DUDSV en situació de sense llar o que han hagut d'abandonar el domicili, posant a la seva voluntat tot un ventall d’elements terapèutics per a propiciar estabilitat.

Estadístiques

Última actualització: 1 de gener de 2021

Dones (% de 235)

Dona Cis20085.1%
Dona transgènere2811.9%
Intersexual10.4%
No binària41.7%
Total 235

Franges d'edat (% de 228)

De 20 a 29 anys 3515.4%
De 30 a 39 anys7633.3%
De 40 a 49 anys7332.0%
De 50 a 59 anys3414.9%
60 anys o més104.4%

Factors de vulnerabilitat / exclusió (% de 276)

Problemes relacionats amb l'ús de drogues20172.8%
Adulta major de 55 anys279.8%
Jove4215.2%
Migrada10437.7%
Situació administrativa irregular2810.1%
Diversitat funcional186.5%
Racialitzada4817.4%
LGTBIQ5720.7%
Treballadora sexual4616.7%
Sexe per supervivència5720.7%
Transtorns de salut mental12946.7%
Sense llar19169.2%
Sense sostre11441.3%
Empresonament8029.0%
Altres31.1%
Coinfecció VIH + VHC207.2%

On es fa l'acompanyament (% de 23935)

Carrer6222.6%
XADUD9794.1%
Activitat exterior18487.7%
Telèfon16136.7%
0.0%
La VidAlegre1728872.2%
Domicili420.2%
0.0%
Xarxes socials1330.6%
Altres14105.9%

Fonaments (% de 44142)

0.0%
Alimentació1829641.4%
PIX7631.7%
Dutxa26756.1%
Rentadora / assecadora11392.6%
Rober intercanvi19124.3%
Dormir de dia23405.3%
Telèfon / Internet40179.1%
Transport4361.0%
Condons4140.9%
Xerradeta / suport mutu1221227.7%
Imatge20744.7%
Habitatge5391.2%

Activitats (% de 5280)

Taller160830.5%
Sortida1462.8%
DIRD3005.7%
XADUD60711.5%
Assemblea56210.6%
Mercat segona mà1502.8%
Activisme5179.8%
Articulació en xarxa2915.5%
Activitat Comunitària102719.5%
Congress / Jornada721.4%

Intervenció Educativa (% de 33236)

Assessorament / informació20626.2%
Acompanyament4971.5%
Seguiment1393941.9%
Contacte familiar i/o parella4301.3%
Abordatge de violències22716.8%
"ConSumo Cuidado"502515.1%
Resolució de conflictes6652.0%
Suport emocional834725.1%
Abordatge de treball sexual8452.5%

Intervenció sanitària (% de 15761)

Anamnesis247115.7%
Consulta465029.5%
Seguiment737546.8%
Cura9446.0%
Acompanyament1170.7%
Urgència1450.9%
Visita a domicili170.1%
Atenció al carrer90.1%
Sobredosi150.1%
Efectes inesperats del consum180.1%

Treball social (% de 1207)

Entrevista inicial152204.7%
Seguiment presencial14712.2%
Seguiment telefònic1068.8%
Acompanyament988.1%
Seguiment del cas (articulació amb altres RSS)50341.7%
Visita a domicili o altres espais de residència o estada191.6%
Derivació484.0%
Contacte familiar161.3%
Tràmits1078.9%
Inserció laboral110.9%

Substàncies i problemes relacionats (179 dones que consumeixen i 111 amb problemes)

SubstànciaConsum actualProblemes relacionats
Alcohol 7930
Antipsicòtics 112
Benzodiacepines 3315
Cannabis 605
Cocaïna esnifada 409
Cocaïna fumada8653
Cocaïna injectada4635
Heroïna esnifada111
Heroïna fumada3512
Heroïna injectada6041
Metadona 3719
Metamfetamines135
Speed / amfetamina255
Speedball2619
Tabac 9341
Tropicamida22

(% de 172)

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Parella sexual o sexo-afectiva (% de 80)

Agressions físiques6783.8%
Agressions sexuals1417.5%
Violació67.5%
Agressions psicològiques6986.2%
Verbals5670.0%
Ambiental3847.5%
Econòmica2632.5%
Altres911.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Maltracte45.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Entorn proper (% de 42)

Agressions físiques1740.5%
Agressions sexuals1023.8%
Violació716.7%
Agressions psicològiques2047.6%
Verbals1945.2%
Ambiental1638.1%
Econòmica921.4%
Lgtbi-fòbia1433.3%

Desconeguts (% de 31)

Agressions físiques1858.1%
Agressions sexuals825.8%
Violació1032.3%
Agressions psicològiques619.4%
Ambiental825.8%
Econòmica412.9%
Lgtbi-fòbia1032.3%
Altres26.5%
0.0%
0.0%
0.0%

Atenció social (% de 32)

0.0%
Intrusisme familiar825.0%
0.0%
Vulneració confidencialitat, intimitat1340.6%
Maltracte515.6%
0.0%
No suport a barreres idiomàtiques618.8%
0.0%

Atenció sanitària (% de 34)

0.0%
Intrusisme familiar12.9%
0.0%
Vulneració confidencialitat, intimitat1132.4%
Maltracte25.9%
0.0%
No suport a barreres idiomàtiques411.8%
0.0%

Sistema judicial (% de 26)

Presó preventiva27.7%
Fiança, multa inasequible726.9%
Condemna desproporcionada1142.3%
Múltiples empresonaments curts726.9%
Falsa condemna311.5%
Estigma, discriminació1350.0%
Defensa inadequada726.9%
0.0%
0.0%

Policial (% de 20)

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Assetjament630.0%
0.0%
Accés a tractament com a forma de coacció210.0%
0.0%
Desallotjament, desnonament315.0%
0.0%

Penitenciària (% de 21)

Aïllament838.1%
Desatenció de denúncies, demandes, queixes i sol·licituds419.0%
Dispersió29.5%
Barreres d'accés a PMM29.5%
Indigència a presó523.8%
Retirada de custòdia degut a l'empresonament314.3%
Negació de permisos i beneficis penitenciaris419.0%
Amenaces i/o coaccions per part de funcionaris838.1%
Tortures o tractes vexatoris314.3%
0.0%
0.0%

Merxandatge i donacions

La transcendència dels gairebé 40 acompanyaments diaris assumits per Metzineres, comprometent-se en reconfortar el benestar de les més de 220 valentes dones que hi participen actualment, ha mostrat després de poc més de dos anys d’implementació extraordinaris resultats, sobrepassant les nostres millors expectatives d’èxit.

Tot i l’ampli compromís de totes les que fem Metzineres, i les múltiples visites d’arreu del món per conèixer el nostre model d’abordatge, manca de finançament i infrastructura fan perillar el nostres Entorns d’Aixopluc.

Per aquestes raons fem una crida a institucions, comunitats filantròpiques, entitats, empreses, col·lectius i persones amb qui compartim ideals i objectius comuns, apel·lant a que mostrin la seva solidaritat i activar xarxes de suport que garanteixin la sostenibilitat de Metzineres.

Vés a la botiga

Notícies destacades

Publicacions importants sobre COVID-19


RECOMANACIONS PER A L’ACOLLIDA DURANT EL CONFINAMENT ...I MÉS ENLLÀ...

Metzineres som unes 250 dones i persones de gènere dissident en múltiples situacions de vulnerabilitat, El 90% sobrevivim violències, la meitat estem en situació de sense llar, el 70% tenim problemes relacionats amb drogues, legals i il·legals.

Més enllà dels riscos que vivim en el nostre dia a dia i de les mesures de reducció de danys que ja estem adoptant (guia COVID19 HARM REACTION. A Metzis no volem Corona) volem alertar-vos de la complexitat de la nostra realitat per tal que quedi contemplada en mesures socials, sanitàries i econòmiques adoptades per fer front a la pandemia COVID-19.

Considerem com a prioritari l’accés a un confinament segur, que respecti els nostres drets humans, amb abordatge feminista, que tiguin present la interseccionalitat i la reducció de danys. Que ens permeti mantenir el nostre vincle amb l’entorn, les companyes i el personal sociosanitari de confiança. Respectuós amb els nostres hàbits i compromès en el nostre apoderament i benestar.

Volem poder tenir cura de nosaltres mateixes, accedir a les nostres pertinences i donar continuïtat als nostres tractaments, especial les que tenim trastorns de salut mental. Les que estem en consum actiu, volem reduir els riscos i no passar per abstinència forçada. Si fem treball sexual o sexe per supervivència ens volem protegir.

Aquests dies es despleguem mesures adreçades a nosaltres que, tot i ben intencionades, no s’adeqüen a les nostres circumstàncies i que en alguns casos ens re-traumatitzen i vulneren els nostres drets.

Amb l’objectiu de pal·liar i reconduir aquelles respostes que reprodueixen estigma i discriminació, us oferim les següents recomanacions:

  1. Garantir opcions d’habitatge segur adaptades a les diferents persones i circumstàncies
  2. Assegurar l’accés a alimentació, higiene i protecció
  3. Oferir serveis d’atenció a persones amb problemes relacionats amb drogues, integrals i holístics.
  4. Activar Serveis per a la detecció, atenció i seguiment de les situacions de violència masclista vers les dones i persones de gènere dissident en múltiples situacions de vulnerabilitat
  5. Desplegar mesures de caràcter econòmic adreçades a les persones amb economies basades en treball informal i els serveis d’acompanyament
  6. Cuidar les cuidadores

Res Sobre Nosaltres Sense Nosaltres

Text íntegra disponible aquí

Material per imprimir: Cartell :: Fulletó (a) :: Fulletó (b)

Publicacions als mitjans

"Amb molts pocs diners salvem vides". Article a Vilaweb [català]

"Metzineres: shelter and empowering women who use drugs, survivors of violence". Article a Innovative approaches in drug policies and Incarceration. [anglès]