Què és

Metzineres. Entorns d’Aixopluc per Dones que Usen Drogues Sobrevivint Violències és el primer programa integral de reducció de danys exclusiu per dones des de Catalunya. Amb abasts holístics i individualitzats escaients a les particularitats de cadascuna, ofereix propostes flexibles d’entrada directa i immediata, segons les seves expectatives, inquietuds, curiositats, interessos i necessitats. A través d’un model innovador i agosarat d’intervencions de base, desplegat en Entorns d’Aixopluc, és sostingut per estratègies comunitàries ancorades en drets humans i transversalitat de gènere, que proven ser fiables, pragmàtiques, costo-efectives, on tota dona és protagonista.

Entorns d'Aixopluc

Metzineres es desplega en uns Entorns d’Aixopluc dels que cada persona podran formar part i deambular-hi en virtut de les seves demandes de benestar, circumstàncies, ambivalències, graus d’implicació i encomanda d’acompanyament. Es tracta de mitigar possibilitats de fracàs per evitar la tan habitual revictimització o traumatització secundària.

The meanwhile

De Moment

Entorn de cura, formació i recuperació

De Moment és obert a totes les DUDSV, amb una refrescant agenda d’activitats formatives, ocupacionals, culturals i d’oci. Facilitant necessitats bàsiques, brindant atenció sociosanitària i estenent una amplia gamma d’opcions d’autocura, vincles de confiança, intercanvi de sabers, autodefensa, solidaritat i suport mutu, mentre es busca animar perícia tècnica i incidència política.

The meanwhile

L'Osada

Entorn productiu

L'Osada promou mèrit professional, emprenedoria i oportunitats de feina satisfactòries per DUDSV que encaren mercats laborals obstaculitzants, estimula llocs de feina amb ingressos regulars estables, i potencia habilitats, impulsa autosuficiència, inspira creixement personal.

The meanwhile

La Coberta

Entorn residencial

La Coberta esdevé habitatge segur que convida serenor, intimitat, descans i protecció per DUDSV en situació de sense llar o que han hagut d'abandonar el domicili, posant a la seva voluntat tot un ventall d’elements terapèutics per a propiciar estabilitat.

Mètriques

Última actualització: 1 de gener de 2020

Dones (% de 234)

Dona Cis21391.0%
Dona transexual219.0%
Total 234

Franges d'edat (% de 215)

De 20 a 29 anys 4219.5%
De 30 a 39 anys7133.0%
De 40 a 49 anys5525.6%
De 50 a 59 anys3616.7%
60 anys o més104.7%

Factors de vulnerabilitat / exclusió (% de 217)

Problemes relacionats amb les drogues15370.5%
Adulta major de 55 anys2913.4%
Jove4721.7%
Migrada8840.6%
Diversitat funcional177.8%
Racialitzada3817.5%
LGTBIQ3918.0%
Treballadora sexual4018.4%
Sexe per supervivència7233.2%
Transtorns de salut mental10046.1%
Sense llar12658.1%
Sense sostre10950.2%
Empresonament6228.6%
Altres31.4%

Lloc de contacte (% de 13731)

Carrer3652.7%
XADUD6724.9%
Activitat exterior11798.6%
Contacte Telefònic9707.1%
"Can trini / La Coberta"2772.0%
"La Vida alegre"959969.9%
Domicili410.3%
"Eucaliptus"2842.1%
Contacte xarxes socials490.4%
Altres2952.1%

Fonaments (% de 27325)

Suplement alimentari851631.2%
Dinar326211.9%
PIX4641.7%
Dutxa18906.9%
Rentadora7062.6%
Rober intercanvi11444.2%
Dormir de dia16736.1%
Telèfon / Internet283710.4%
Transport4201.5%
Condons1930.7%
Xerradeta / suport mutu591621.7%
Imatge16626.1%
Habitatge5321.9%

Activitats (% de 4494)

Taller139931.1%
Sortida1272.8%
DIRD2265.0%
XADUD53711.9%
Assemblea52411.7%
Mercat segona mà1353.0%
Activisme4018.9%
Articulació en xarxa2886.4%
Activitat Comunitària78517.5%
Congress / Jornada721.6%

Intervenció Educativa (% de 16193)

Assessorament / informació7254.5%
Acompanyament3232.0%
Seguiment660740.8%
Contacte familiar i/o parella2681.7%
Abordatge de violències14388.9%
"ConSumo Cuidado"304818.8%
Resolució de conflictes3582.2%
Suport emocional342621.2%
Abordatge de treball sexual4682.9%

Intervenció sanitària (% de 9787)

Anamnesis129513.2%
Consulta300130.7%
Seguiment467647.8%
Cura6006.1%
Acompanyament750.8%
Urgència981.0%
Visita a domicili120.1%
Atenció al carrer70.1%
Sobredosi110.1%
Efectes inesperats del consum120.1%

Treball social (% de 727)

Entrevista inicial139178.1%
Seguiment presencial13218.2%
Seguiment telefònic628.5%
Acompanyament638.7%
Seguiment del cas (articulació amb altres RSS)17824.5%
Visita a domicili o altres espais de residència o estada172.3%
Derivació344.7%
Contacte familiar71.0%
Tràmits8411.6%
Inserció laboral111.5%

Consum supervisat (% de 2282)

Alcohol 42218.5%
Altres 140.6%
Begudes energètiques 190.8%
Benzodiacepines 40.2%
Cannabis 25111.0%
Cocaïna 68029.8%
Depo-progevere50.2%
Heroïna 40217.6%
Depo-progevere NO prescrita60.3%
Hormones 60.3%
Metadona 492.1%
Metamfetamines441.9%
Altres opiacis30.1%
Speed / amfetamina522.3%
Speedball1114.9%
Tabac 130.6%
Tropicamida1918.4%
Ube100.4%

Substàncies i problemes relacionats (150 dones que consumeixen i 103 amb problemes)

SubstànciaConsum actualProblemes relacionats
Alcohol 6627
Antipsicòtics 112
Benzodiacepines 2715
Cannabis 434
Cocaïna esnifada 149
Cocaïna fumada5450
Cocaïna injectada3730
Heroïna esnifada30
Heroïna fumada1412
Heroïna injectada4841
Metadona 2820
Metamfetamines85
Speed / amfetamina155
Speedball1918
Tabac 8640
Tropicamida22

Durant la infantesa (% de 42)

Agressions físiques2150.0%
Agressions sexuals1535.7%
Violació614.3%
Agressions psicològiques1945.2%
Lgtbi-fòbia1228.6%
Altres12.4%
Desestructuració familiar2457.1%
Institucionalització614.3%
Criminalització12.4%

Parella sexual o sexo-afectiva (% de 57)

Agressions físiques4986.0%
Agressions sexuals915.8%
Violació58.8%
Agressions psicològiques5189.5%
Verbals4680.7%
Ambiental3357.9%
Econòmica2238.6%
Altres915.8%
Desestructuració familiar11.8%
Criminalització11.8%
Estigma / discriminació23.5%
Vulneració confidencialitat / intimitat11.8%
Maltracte23.5%
Altres11.8%
Fiança / multa inasequible11.8%
Desallotjament / desnonament11.8%

Entorn proper (% de 34)

Agressions físiques1235.3%
Agressions sexuals720.6%
Violació411.8%
Agressions psicològiques1338.2%
Verbals1235.3%
Ambiental1029.4%
Econòmica720.6%
Lgtbi-fòbia1132.4%

Desconeguts (% de 26)

Agressions físiques1246.2%
Agressions sexuals623.1%
Violació726.9%
Agressions psicològiques623.1%
Ambiental623.1%
Econòmica415.4%
Lgtbi-fòbia1038.5%
Altres13.8%
Física13.8%
Sexual13.8%
Violació13.8%

Atenció social (% de 31)

Desatenció de les demandes825.8%
Intrusisme familiar825.8%
Estigma / discriminació2167.7%
Vulneració confidencialitat / intimitat1341.9%
Maltracte412.9%
Lgtbi-fòbia825.8%
No suport a barreres idiomàtiques619.4%
Altres26.5%

Atenció sanitària (% de 32)

Desatenció de les demandes825.0%
Intrusisme familiar13.1%
Estigma / discriminació1959.4%
Vulneració confidencialitat / intimitat1134.4%
Maltracte26.2%
Lgtbi-fòbia825.0%
No suport a barreres idiomàtiques412.5%
Altres412.5%

Sistema judicial (% de 21)

Presó preventiva14.8%
Fiança / multa inasequible628.6%
Condemna desproporcionada1047.6%
Múltiples empresonaments curts628.6%
Falsa condemna314.3%
Estigma / discriminació838.1%
Defensa inadequada628.6%
Lgtbi-fòbia14.8%
Altres29.5%

Policial (% de 14)

Desatenció de les demandes838.1%
Física428.6%
Sexual214.3%
Psicològica535.7%
Assetjament535.7%
Econòmica17.1%
Accés a tractament com a forma de coacció17.1%
Lgtbi-fòbia17.1%
Desallotjament / desnonament321.4%
Altres321.4%

Penitenciària (% de 14)

Aïllament642.9%
Desatenció de denúncies, demandes, queixes i sol·licituds321.4%
Dispersió214.3%
Barreres d'accés a PMM214.3%
Indigència a presó428.6%
Retirada de custòdia degut a l'empresonament214.3%
Negació de permisos i beneficis penitenciaris321.4%
Amenaces i/o coaccions per part de funcionaris428.6%
Tortures o tractes vexatoris214.3%
Violació17.1%
Altres321.4%

Merxandatge i donacions

La transcendència dels gairebé 40 acompanyaments diaris assumits per Metzineres, comprometent-se en reconfortar el benestar de les més de 220 valentes dones que hi participen actualment, ha mostrat després de poc més de dos anys d’implementació extraordinaris resultats, sobrepassant les nostres millors expectatives d’èxit.

Tot i l’ampli compromís de totes les que fem Metzineres, i les múltiples visites d’arreu del món per conèixer el nostre model d’abordatge, manca de finançament i infrastructura fan perillar el nostres Entorns d’Aixopluc.

Per aquestes raons fem una crida a institucions, comunitats filantròpiques, entitats, empreses, col·lectius i persones amb qui compartim ideals i objectius comuns, apel·lant a que mostrin la seva solidaritat i activar xarxes de suport que garanteixin la sostenibilitat de Metzineres.

Vés a la botiga