Què és

Metzineres. Entorns d’Aixopluc per Dones que Usen Drogues Sobrevivint Violències és el primer programa integral de reducció de danys exclusiu per dones des de Catalunya. Amb abasts holístics i individualitzats escaients a les particularitats de cadascuna, ofereix propostes flexibles d’entrada directa i immediata, segons les seves expectatives, inquietuds, curiositats, interessos i necessitats. A través d’un model innovador i agosarat d’intervencions de base, desplegat en Entorns d’Aixopluc, és sostingut per estratègies comunitàries ancorades en drets humans i transversalitat de gènere, que proven ser fiables, pragmàtiques, costo-efectives, on tota dona és protagonista.

Entorns d'Aixopluc

Metzineres es desplega en uns Entorns d’Aixopluc dels que cada persona podran formar part i deambular-hi en virtut de les seves demandes de benestar, circumstàncies, ambivalències, graus d’implicació i encomanda d’acompanyament. Es tracta de mitigar possibilitats de fracàs per evitar la tan habitual revictimització o traumatització secundària.

The meanwhile

De Moment

Entorn de cura, formació i recuperació

De Moment és obert a totes les DUDSV, amb una refrescant agenda d’activitats formatives, ocupacionals, culturals i d’oci. Facilitant necessitats bàsiques, brindant atenció sociosanitària i estenent una amplia gamma d’opcions d’autocura, vincles de confiança, intercanvi de sabers, autodefensa, solidaritat i suport mutu, mentre es busca animar perícia tècnica i incidència política.

The meanwhile

L'Osada

Entorn productiu

L'Osada promou mèrit professional, emprenedoria i oportunitats de feina satisfactòries per DUDSV que encaren mercats laborals obstaculitzants, estimula llocs de feina amb ingressos regulars estables, i potencia habilitats, impulsa autosuficiència, inspira creixement personal.

The meanwhile

La Coberta

Entorn residencial

La Coberta esdevé habitatge segur que convida serenor, intimitat, descans i protecció per DUDSV en situació de sense llar o que han hagut d'abandonar el domicili, posant a la seva voluntat tot un ventall d’elements terapèutics per a propiciar estabilitat.

Estadístiques

Última actualització: 1 de setembre de 2020

Dones (% de 283)

Dona Cis24988.0%
Dona transgènere279.5%
Intersexual10.4%
No binària31.1%
Total 283

Franges d'edat (% de 264)

De 20 a 29 anys 4215.9%
De 30 a 39 anys8632.6%
De 40 a 49 anys7829.5%
De 50 a 59 anys4517.0%
60 anys o més134.9%

Factors de vulnerabilitat / exclusió (% de 260)

Problemes relacionats amb el consum de drogues18872.3%
Adulta major de 55 anys2610.0%
Jove3814.6%
Migrada9938.1%
Situació administrativa irregular259.6%
Diversitat funcional176.5%
Racialitzada4517.3%
LGTBIQ5220.0%
Treballadora sexual4316.5%
Sexe per supervivència4517.3%
Transtorns de salut mental12347.3%
Sense llar16262.3%
Sense sostre12046.2%
Empresonament7528.8%
Altres20.8%
Coinfecció VIH + VHC207.7%

On es fa l'acompanyament (% de 20576)

Carrer5492.7%
XADUD8334.0%
Activitat exterior16928.2%
Telèfon14807.2%
0.0%
La VidAlegre1456870.8%
Domicili420.2%
0.0%
Xarxes socials1170.6%
Altres12956.3%

Fonaments (% de 38222)

0.0%
Alimentació1593241.7%
PIX6511.7%
Dutxa23776.2%
Rentadora / assecadora9632.5%
Rober intercanvi16544.3%
Dormir de dia21135.5%
Telèfon / Internet36909.7%
Transport4331.1%
Condons3530.9%
Xerradeta / suport mutu989725.9%
Imatge19995.2%
Habitatge5371.4%

Activitats (% de 5280)

Taller160830.5%
Sortida1462.8%
DIRD3005.7%
XADUD60711.5%
Assemblea56210.6%
Mercat segona mà1502.8%
Activisme5179.8%
Articulació en xarxa2915.5%
Activitat Comunitària102719.5%
Congress / Jornada721.4%

Intervenció Educativa (% de 27692)

Assessorament / informació18726.8%
Acompanyament4271.5%
Seguiment1132640.9%
Contacte familiar i/o parella4101.5%
Abordatge de violències22148.0%
"ConSumo Cuidado"454316.4%
Resolució de conflictes5191.9%
Suport emocional638123.0%
Abordatge de treball sexual8383.0%

Intervenció sanitària (% de 15529)

Anamnesis247015.9%
Consulta459129.6%
Seguiment728846.9%
Cura8965.8%
Acompanyament840.5%
Urgència1450.9%
Visita a domicili170.1%
Atenció al carrer90.1%
Sobredosi150.1%
Efectes inesperats del consum140.1%

Treball social (% de 1053)

Entrevista inicial148234.6%
Seguiment presencial14513.8%
Seguiment telefònic948.9%
Acompanyament716.7%
Seguiment del cas (articulació amb altres RSS)41639.5%
Visita a domicili o altres espais de residència o estada181.7%
Derivació353.3%
Contacte familiar161.5%
Tràmits999.4%
Inserció laboral111.0%

Substàncies (% de 4273)

Alcohol 85219.9%
Altres 180.4%
Begudes energètiques 431.0%
Benzodiacepines 40.1%
Cannabis 44510.4%
Cocaïna 158137.0%
Depo-progevere50.1%
Heroïna 50911.9%
Depo-progevere NO prescrita140.3%
Hormones 60.1%
Metadona 1533.6%
Metamfetamines972.3%
Altres opiacis30.1%
Speed / amfetamina1202.8%
Speedball1533.6%
Tabac 130.3%
Tropicamida2475.8%
Ube100.2%

Substàncies i problemes relacionats (179 dones que consumeixen i 111 amb problemes)

SubstànciaConsum actualProblemes relacionats
Alcohol 7930
Antipsicòtics 112
Benzodiacepines 3315
Cannabis 605
Cocaïna esnifada 409
Cocaïna fumada8653
Cocaïna injectada4635
Heroïna esnifada111
Heroïna fumada3512
Heroïna injectada6041
Metadona 3719
Metamfetamines135
Speed / amfetamina255
Speedball2619
Tabac 9341
Tropicamida22

Durant la infantesa (% de 46)

Agressions físiques2350.0%
Agressions sexuals1634.8%
Violació817.4%
Agressions psicològiques2145.7%
Lgtbi-fòbia1328.3%
Altres12.2%
Desestructuració familiar2656.5%
Institucionalització613.0%
Criminalització24.3%

Parella sexual o sexo-afectiva (% de 74)

Agressions físiques6283.8%
Agressions sexuals1216.2%
Violació68.1%
Agressions psicològiques6486.5%
Verbals5270.3%
Ambiental3648.6%
Econòmica2229.7%
Altres912.2%
Desestructuració familiar11.4%
Criminalització11.4%
Estigma / discriminació22.7%
Vulneració confidencialitat / intimitat11.4%
Maltracte45.4%
Altres11.4%
Fiança / multa inasequible11.4%
Desallotjament / desnonament11.4%

Entorn proper (% de 39)

Agressions físiques1435.9%
Agressions sexuals1025.6%
Violació615.4%
Agressions psicològiques1743.6%
Verbals1641.0%
Ambiental1333.3%
Econòmica820.5%
Lgtbi-fòbia1230.8%

Desconeguts (% de 28)

Agressions físiques1450.0%
Agressions sexuals621.4%
Violació932.1%
Agressions psicològiques621.4%
Ambiental621.4%
Econòmica414.3%
Lgtbi-fòbia1035.7%
Altres13.6%
Física13.6%
Sexual27.1%
Violació13.6%

Atenció social (% de 32)

Desatenció de les demandes825.0%
Intrusisme familiar825.0%
Estigma / discriminació2268.8%
Vulneració confidencialitat / intimitat1340.6%
Maltracte515.6%
Lgtbi-fòbia825.0%
No suport a barreres idiomàtiques618.8%
Altres26.2%

Atenció sanitària (% de 34)

Desatenció de les demandes823.5%
Intrusisme familiar12.9%
Estigma / discriminació1955.9%
Vulneració confidencialitat / intimitat1132.4%
Maltracte25.9%
Lgtbi-fòbia823.5%
No suport a barreres idiomàtiques411.8%
Altres411.8%

Sistema judicial (% de 26)

Presó preventiva27.7%
Fiança / multa inasequible726.9%
Condemna desproporcionada1142.3%
Múltiples empresonaments curts726.9%
Falsa condemna311.5%
Estigma / discriminació1038.5%
Defensa inadequada726.9%
Lgtbi-fòbia27.7%
Altres311.5%

Policial (% de 18)

Desatenció de les demandes87.7%
Física422.2%
Sexual211.1%
Psicològica527.8%
Assetjament633.3%
Econòmica15.6%
Accés a tractament com a forma de coacció211.1%
Lgtbi-fòbia211.1%
Desallotjament / desnonament316.7%
Altres316.7%

Penitenciària (% de 19)

Aïllament842.1%
Desatenció de denúncies, demandes, queixes i sol·licituds315.8%
Dispersió210.5%
Barreres d'accés a PMM210.5%
Indigència a presó526.3%
Retirada de custòdia degut a l'empresonament315.8%
Negació de permisos i beneficis penitenciaris421.1%
Amenaces i/o coaccions per part de funcionaris736.8%
Tortures o tractes vexatoris315.8%
Violació15.3%
Altres315.8%

Merxandatge i donacions

La transcendència dels gairebé 40 acompanyaments diaris assumits per Metzineres, comprometent-se en reconfortar el benestar de les més de 220 valentes dones que hi participen actualment, ha mostrat després de poc més de dos anys d’implementació extraordinaris resultats, sobrepassant les nostres millors expectatives d’èxit.

Tot i l’ampli compromís de totes les que fem Metzineres, i les múltiples visites d’arreu del món per conèixer el nostre model d’abordatge, manca de finançament i infrastructura fan perillar el nostres Entorns d’Aixopluc.

Per aquestes raons fem una crida a institucions, comunitats filantròpiques, entitats, empreses, col·lectius i persones amb qui compartim ideals i objectius comuns, apel·lant a que mostrin la seva solidaritat i activar xarxes de suport que garanteixin la sostenibilitat de Metzineres.

Vés a la botiga

Notícies destacades

Publicacions importants sobre COVID-19


RECOMANACIONS PER A L’ACOLLIDA DURANT EL CONFINAMENT ...I MÉS ENLLÀ...

Metzineres som unes 250 dones i persones de gènere dissident en múltiples situacions de vulnerabilitat, El 90% sobrevivim violències, la meitat estem en situació de sense llar, el 70% tenim problemes relacionats amb drogues, legals i il·legals.

Més enllà dels riscos que vivim en el nostre dia a dia i de les mesures de reducció de danys que ja estem adoptant (guia COVID19 HARM REACTION. A Metzis no volem Corona) volem alertar-vos de la complexitat de la nostra realitat per tal que quedi contemplada en mesures socials, sanitàries i econòmiques adoptades per fer front a la pandemia COVID-19.

Considerem com a prioritari l’accés a un confinament segur, que respecti els nostres drets humans, amb abordatge feminista, que tiguin present la interseccionalitat i la reducció de danys. Que ens permeti mantenir el nostre vincle amb l’entorn, les companyes i el personal sociosanitari de confiança. Respectuós amb els nostres hàbits i compromès en el nostre apoderament i benestar.

Volem poder tenir cura de nosaltres mateixes, accedir a les nostres pertinences i donar continuïtat als nostres tractaments, especial les que tenim trastorns de salut mental. Les que estem en consum actiu, volem reduir els riscos i no passar per abstinència forçada. Si fem treball sexual o sexe per supervivència ens volem protegir.

Aquests dies es despleguem mesures adreçades a nosaltres que, tot i ben intencionades, no s’adeqüen a les nostres circumstàncies i que en alguns casos ens re-traumatitzen i vulneren els nostres drets.

Amb l’objectiu de pal·liar i reconduir aquelles respostes que reprodueixen estigma i discriminació, us oferim les següents recomanacions:

  1. Garantir opcions d’habitatge segur adaptades a les diferents persones i circumstàncies
  2. Assegurar l’accés a alimentació, higiene i protecció
  3. Oferir serveis d’atenció a persones amb problemes relacionats amb drogues, integrals i holístics.
  4. Activar Serveis per a la detecció, atenció i seguiment de les situacions de violència masclista vers les dones i persones de gènere dissident en múltiples situacions de vulnerabilitat
  5. Desplegar mesures de caràcter econòmic adreçades a les persones amb economies basades en treball informal i els serveis d’acompanyament
  6. Cuidar les cuidadores

Res Sobre Nosaltres Sense Nosaltres

Text íntegra disponible aquí

Material per imprimir: Cartell :: Fulletó (a) :: Fulletó (b)

Publicacions als mitjans

"Amb molts pocs diners salvem vides". Article a Vilaweb [català]

"Metzineres: shelter and empowering women who use drugs, survivors of violence". Article a Innovative approaches in drug policies and Incarceration. [anglès]