Política de privacitat - català:

El lloc web metzineres.org actualment no està recollint cap tipus d'informació personal ni tècnica de les visites que s'efectuen a la web, a través de cap galeta ni qualsevol altre procés tècnic. La web és purament informativa i no inclou cap línia de codi pertanyent a altres serveis i plataformes comercials de tercers on puguin recaptar-se dades.
Aquesta política de privacitat està en construcció i s'adaptarà al desenvolupament de la web i les seves necessitats en cas de canvi respecte l'ús de galetes o la recaptació de dades d'interès per a metzineres.org

Política de privacidad - castellano:

El sitio web metzineres.org actualmente no recoge ningún tipo de información personal ni técnica de las visitas que se efectuan en la web, a través de ninguna cookie ni cualquier otro proceso técnico. La web es puramente informativa i no incluye ningúna línea de código perteneciente a otros servicios y plataformas comerciales de terceros donde puedan recaudarse datos.
Esta política de privacidad está en construcción y se adaptará al desarrollo de la web y sus necesidades en caso de cambios respecto al uso de cookies o la recaudación de datos de interés para metzineres.org.

Privacy policy - english:

The website metzineres.org is not currently collecting any type of personal neither tecnical information from visitors of the website, through any cookie nor any other technical process. This website is purely informative and it does not include any line of code from other services or comercial platforms of third parties where your data can be kept.
This privacy policy is under construction and will be adapted to the website development and its needs in case of any change on the cookie policy or the collection of any interesting data of visitors for metzineres.org.